086-264-9047

  ขนิษฐา คันทัพไทย

แวะซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆเราได้ที่ ปั๊มร้านสวัสดิ์พานิช  ตรงข้ามโรงโม่ปูนแดงตราช้าง  บ้านวังหมี  วังน้ำเขียว  นครราชสีมา

มะพร้าวน้ำหอม

 

มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย
ราคาต้นกล้าเล็ก 100 บ.
ต้นกล้ากลาง 200 บ.
ต้นกล้าใหญ่ 300 บ.

 

ทุเรียน

     
   

ทุเรียนหมอนทอง
ราคาต้นละ 180 บ.

   
ทุเรียนชะนี

ทุเรียนชะนี
ราคาต้นละ 150 บ.

 

ทุเรียนเผา กิโลละ 150 บ.

ทุเรียนพวงมณี
ราคาต้นละ 150 บ.
ทุเรียนพวงมณี

ทุเรียนนกกระจิบ ราคาต้นละ 150 บ.

   

ฝรั่ง

   

ฝรั่งกิมจู
ราคากิโลละ 20 บ.

 
 

กิ่งพันธุ์ ฝรั่งกิมจู ราคาต้นละ 80 บ.

 

ขนุน

 

   
   

ขนุนทองประเสริฐ
ราคาต้นละ 100 บ.
ต้นใหญ่ ราคา ต้นละ 200 บ.

   

ลำใย

   

ลำใยอีดอ ราต้นละ 100 บ.

   

ลำใยอีดอ ราต้นละ 100 บ.

   

มะนาวไร้เมล็ด

มะนาวไร้เมล็ด กระถางละ 250 บ.

มะนาวไร้เมล็ด กระถางละ 250 บ.

 
 
     

มะกรูด

 

มะกรูดพันธุ์ลูกใหญ่ ต้นละ 100 บ.

มะกรูดพันธุ์ลูกใหญ่ ต้นละ 100 บ.

 

มะยม

 
 

มะยม ราคาต้นละ 50 บ.

 

มะกอก

มะกอกฝรั่ง

มะกอกฝรั่ง
ต้นเล็ก ราคาต้นละ 70 บ.

มะกอกฝรั่ง
ต้นใหญ่ ราคาต้นละ 150 บ.

มะกอกฝรั่ง มะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ
ราคาต้นใหญต้นละ 150 บ.

   

มะกอกน้ำ
ราคาต้นเล็กต้นละ 100 บ.

 

 

ไม้ดอก

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบ ราคาต้นละ 150 บ.

ยี่โถ ราคาต้นละ 150 บ.

พุดหอมซ้อน ราคาต้นเล็ก 80 บ.
ราคาต้นใหญ่ 150 บ.

บานบุรี ราคาต้นละ 100 บ.
ต้นใหญ่ 150 บ.

พุทธรักษาไทย

พุทธรักษาพันธุ์ต่างประเทศ
ราคาต้นละ 150 บ.

กุหลาบหนู ราคาถุงละ 50 บ.
กระถางละ 90 บ.

ดอกชมมะนาด ราคาต้นละ  150 บ.

ม่วงสาหรี ราคาต้นละ 150 บ.

พุดกุกลาบ ราคาต้นละ 50 บ.
ต้นใหญ่ 150 บ.

กุหลาบ ถุงละ 50 บ. กุหลาบ ถุงละ 50 บ.

กุหลาบ กระถางละ 90 บ.

กุหลาบ กระถางละ 90 บ.

กุหลาบ กระถางละ 90 บ.

ดาหลา ดอกละ 50 บ.  

ดาหลา ดอกละ 50 บ.

ดาหลา ดอกละ 50 บ.

ดาหลา ดอกละ 50 บ.

ดอกทองอุไร
ราคาต้นเล็ก 150 บ.
ราคาต้นใหญ่ 200 บ.

ดอกมังกรคาบแก้ว
ราคาต้นเล็ก 50 บ.
ราคาต้นใหญ่ 100 บ

ชบาสีส้ม
ราคากระถางละ 80 บ.
ดอกแฮ็ปปี้
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอกไข่มุก
ราคากระถางละ 100 บ.

พู่ระหงสีส้ม
ราคากระถางละ 80 บ.

โป๊ยเซียน
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอกบัวสีม่วงดอกเล็ก
ราคากระถางละ 150 บ.
ดอกบัวสีม่วงดอกเล็ก
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอกบัวสีม่วงดอกเล็ก
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอกบัวชมพู ราคา 180 บ.
ดอกบัวสีขาว 180 บ.

ดอกรัก
ราคาต้นเล็ก 20 บ.
ราคาต้นใหญ 50 บ.

ดอกม่วงมงคล
ราคากระถางละ 150 บ.

พุดน้ำบุศย์ สองสี
ราคากระถางละ 150 บ.

แสงจันทร์
ราคากระถางละ 250 บ.

ดอนย่าสิริกิต
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอนย่าสีขาว
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอกแก้ว
ราคากระถางละ 100 บ.

ดอกยี่โถ
ราคากระถางละ 150 บ.

ดอกยี่โถ
ราคากระถางละ 150 บ.

หมากแดง
ราคาต้นละ 50 บ.

ดอกโกเมน
ราคาต้นละ 150 บ.

   

พู่ระหงส์
ราคากระถามละ 150 บ.

   

ชมพู่แก้มแหม่ม

 

ชมพู่แก้มแหม่ม
ราคาต้นละ 50 บ.

ชมพู่แก้มแหม่ม
ราคาต้นละ 50 บ.

 

ลองกอง

     
 

ลองกอง ต้นเล็ก ราคาต้นละ 150 บ.

ลองกอง ต้นใหญ่ ราคาต้นละ 450 บ.

มะเดื่อ

 

มะเดื่อฝรั่ง
ราคาต้นละ 300 บ.

 
   

มะเดื่อ ราคาต้นละ 300 บ.

   

ต้นส้มกุ้งหรือหมากเม่า

ส้มกุ้ง ต้นเล็ก ราคา 100 บ.
ต้นใหญ่ ราคส 100 บ.

   

กระท้อนปุยฝ้าย

 

กระท้อนปุยฝ้าย
ราคากิโลละ 30 บ.

กระท้อนปุยฝ้าย
ราคากิโลละ 30 บ.

   

กระท้อนปุยฝ้าย
ราคากิโลละ 30 บ.

   

มังคุค

 
 

มังคุด ราคาต้นเล็ก 80 บ.

 
   

มังคุด ราคาต้นเล็ก 80 บ.

   

ละมุดลูกใหญ่

   

ละมุด ราคาต้นละ 150 บ.

ส้มบางมด

ส้มบางมด ราคาต้นใหญ่ละ 250 บ.
กิ่งเล็กละ 90 บ.

   
   

ต้นยอ

 

ต้นยอ
ราคาต้นเล็ก 50 บ.
ราคาต้นใหญ่ 150 บ.

 

ต้นม่อนเบอลี่

 

ม่อนเบอลี่
ราคาต้นละ 150 บ.

ม่อนเบอลี่
ราคาต้นละ 150 บ.

มะม่วง

มะม่วงสามฤดู

มะม่วงสามฤดู ราคากระถางละ 300 บ.

มะม่วงกะล่อน ราคาต้นละ 100 บ.

มะม่วงกะล่อน

มะม่วงน้ำดอกไม ราคาต้นละ 100 บ.

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงมหาชนก

มะม่วงมหาชนก
ราคาต้นละ 150 บ.

มะม่วงมหาชนก
มะม่วงแก้วขมิ้น

มะม่วงแก้วขมิ้น
ต้นเล็ก ราคาต้นละ 100 บ.
ต้นใหญ่ ราคาต้นละ 300 บ.

มะม่วงแก้วขมิ้น

 

มะม่วงเขียวเสวย

มะม่วงเขียวเสวย
ราคา ต้นละ 150 บ.

มะม่วงเขียวเสวย

ต้นท้อ

ท้อม่อนไข่ ราคาต้นละ 50 บ.

   

ดอกขจร

ขจรหรือสลิด
ราคากระถางละ 150 บ.

   

ส้มโอทับทิม

 

ส้มโอทับทิม ราคาต้นละ 250 บ.

 
   

มะขามหวาน

มะขามหวาน ราคาต้นละ 100 บ.

   
 

มะขามเปรี้ยว ราคาต้นละ 100 บ.

   

สละ

   

สละอินโด ราคาต้นเล็ก 50 บ.

 

 

สละอินโด ราคาต้นใหญ่ 500 บ.

 

มะยงชิด

มะยงชิด ราคากระถางละ 400 บ.
ราคาถุงละ 300 บ.

   

ตะลิงปลิง

ตะลิงปลิง ราคาถุงละ 50 บ.

   

น้อยหน่า

น้อยหน่าฝ้าย

น้อยหน่าฝ้าย

น้อยหน่าฝ้าย ราคาถุงละ 50 บ.

น้อยหน่าฝ้าย

น้อยหน่าเพชรปากช่อง

น้อยหน่าเพชรปากช่อง
ราคา ต้นเล็ก 100 บ.
ราคา ต้นใหญ่ละ 150 บ.

อะโวคาโด

อะโวค่โด
ราคาต้นเล็ก 100 บ.
ต้นใหญ่ 200 บ.

   
   

ชะอม

 

ชะอม ราคากระถางละ 50 บ.

ชะอม ราคากิ่งละ 10 บ.

 

มะไฟ

     
   

มะไฟเหรียญทอง ราคาต้นเล็ก 100 บ.
ราคาต้นใหญ่ 250 บ.

   

เสาวรส

เสาวรส ราต้นเล็ก 30 บ.
ต้นกลาง 50 บ.
ต้นใหญ่ 200 บ.

ราคาโลละ 40 บ.  

พริกไทยอ่อน

 

พริกไทย ราคาต้นละ 100 บ.

พริกไทย ราคาต้นละ 100 บ.

   

มะปรางหวาน

   

มะปรางหวาน ราคาต้นละ 300 บ.

   

สิ้นจี่

   

ลิ้นจี่อัมรินทร์ต้นนี่ ราคา 600 บ.

 

สะตอ

สะตอ ราคาต้นละ 100 บ.

 

สะตอ ต้นละ 100 บ.

ไผ่หวาน

กิ่งพันธุ์ไผ่หวาน ต้นละ 80 บ.

ราคาหน่อหน้าฝน โลละ 10 บ.
นอกฤดู โลละ 30 บ.

ไผ่พันธุ์ตะวอเปาะยักษ์
กิ่งพันธุ์ต้นละ 100 บ.

สาเก

     

มะรุมแขก

มะรุมแขก ราคาต้นละ 100 บ.

   
   

อินทผาลัม

 

อินทผาลัม ราคาถุงละ 250 บ.

 
   

เงาะ

เงาะ ราคาต้นละ 100 บ.

เงาะ ราคาต้นละ 100 บ.

 
   

ใบแมงดา

ใบแมงดา
ราคา ต้นเล็ก 100 บ.
ราคา ต้นใหญ่ 150 บ.

ยอดอ่อนใบแมงดา
ใบแก่ใช้เผา-รับประทาน
 

แคนา

แคนา ราคาต้นละ 70 บ.

   
 

แคขาวต้นเตี้ย
ราคากิ่งพันธุ์ต้นละ 50 บ.

แคแดงต้นเตี้ย
ราคากิ่งพันธุ์ต้นละ 50 บ.

 

มะเฟือง

     
   

มะเฟืองไต้หวัน ราคาต้นละ 100 บ.

   

วัสดุการเกษตร

ไม้ลวก

ฟางข้าวแห้ง

ดินปลูก

ดินปลูก

ปูนขาว

กระสอบป่าน

 

ขี้วัวแห้ง ราคาถุงละ 50 บ.

ขี้วัวแห้ง ราคาถุงละ 50 บ.

 

www.khanisthaphanmai.com
เฟซบุ๊ก ขนิษฐา คันทัพไทย
เบอร์โทร 086-264-9047